Zwroty i reklamacje

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość z www.budujto.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych z wyjątkiem sytuacji opisanych w REGULAMINIE Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani poinformować nas o swojej decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

Dokładamy starań aby nasze produkty były na wysokim poziomie i odpowiadały wymaganiom naszych klientów. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz spisać w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY , a następnie skontaktować się z naszym Działem Sprzedaży pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zwroty produktów są ograniczone:
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy konsument nie może zwrócić rzeczy, jeśli jest ona „nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”
Ten przepis stosujemy do większości produktów ponieważ są modyfikowane na życzenie klienta np. farby i tynki , które są barwione na wybrany kolor w mieszalniku.

UWAGA: Reklamacja uwzględniamy po okazaniu dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury vat i dostarczeniu towaru do siedziby firmy w ceku weryfikacji.

Podstawą reklamacji dostarczonego towaru NIE MOGĄ być:

a) ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;

b) cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby Kupującego,

b) wskazanie osoby reklamującej;

c) przedmiot reklamacji

d) potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;

e) uzasadnienie reklamacji;

f) kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

g) podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,

h)datę sporządzenia reklamacji,

i)wykaz załączonych dokumentów,

j) telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.

BUDUJTO.PL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia poprawnej reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, ale jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, BUDUJTO.PL ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni. Konsument zostanie o tym poinformowany za pomocą e-mail lub telefonicznie.

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wypełnij Formularz zwrotu/reklamacji

2.Odeślij produkt (Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz dokumentu zakupu.)

Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Budujto Jakub Marciniak ul. Fabryczna 9B, 64-800 Chodzież). Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

--------------------
Załącznik do REGULAMINU:Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowyPrawo odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu produktu, który nie był modyfikowany pod indywidualne preferencje zamawiającego np. barwiona w mieszalniku farba dekoracyjna czy tynk. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy nie obowiązuje w przypadku zakupu produktu, który został modyfikowany na życzenie klienta. Np. barwienie farby, tynku itp.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy: sprzedaż jest niemożliwa, towar został wycofany przez producenta, cena zakupu produktu jest niższa niż zakup przez sprzedawcę (sprzedaż dumpingowa).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Z racji na drastyczne braki surowców, towarów, które powodują ciągłe i częste podwyżki sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania umowy sprzedaży w całości lub częściowo, która mogłaby narazić go na straty będące skutkiem zrealizowania umowy sprzedaży. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych środków w całości lub w adekwatnej części jeśli umowa sprzedaży była zrealizowana częściowo .


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli umowa sprzedaży była częściowo zrealizowana wówczas zwrot środków będzie również częściowy pomniejszony o zrealizowaną cześć i koszty transportu.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.